Katsu-Shin (คัสซึชิน)

Tonkatsu Restaurant

Boutique hotel vicino a Katsu-Shin (คัสซึชิน)

Foto